Home

E-learnings

Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof

De cursus Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof heeft als doel om meer inzicht te geven in het gebruik van zuurstof en de verschillende toedieningssystemen. In de cursus worden onder meer de indicaties en specificaties van zuurstoftherapie en het veilig omgaan met zuurstof en zuurstofapparatuur behandeld. De cursus gaat in op de inzet van zuurstoftherapie in de thuissituatie en in zorginstellingen.

De cursus Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof is geaccrediteerd bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Bij het afronden van de eindtoets met een voldoende ontvangt u twee accreditatiepunten.

Deze cursus sluit aan bij de actuele landelijke richtlijnen.

  • CBO richtlijn; Zuurstofbehandeling thuis, 2014;
  • De Hulpmiddelenkompas; zuurstofapparatuur, 2014;
  • NHG standaard COPD, 3e versie 2015;
  • Vilans protocollen, 2017.
 
 

Slijmuitzuigtherapie

De cursus Slijmuitzuigtherapie focust op de achtergrond en uitvoering van het uitzuigen van slijm. De module gaat in op de anatomie en fysiologie van de bovenste luchtwegen. Verder ligt de focus op het bekwaam uitvoeren van de handelingen rondom slijmuitzuigtherapie. U leert over de indicaties en contra-indicaties plus de mogelijke complicaties. Met behulp van handige instructievideo’s leert u deskundig omgaan met de apparatuur van Medidis.

Deze cursus is geaccrediteerd. Er zijn 2 accreditatiepunten te behalen voor het kwaliteitsregister.

Deze cursus sluit aan bij de actuele landelijke richtlijnen.Verneveling en combinatietherapie

De e-learning Verneveling en combinatietherapie focust op de achtergronden en uitvoering van drie verschillende therapievormen van Medidis: verneveltherapie, PEP-therapie en de combinatietherapie. De cursus behandelt de anatomie en fysiologie van de longen, de indicaties en contra-indicaties van de therapievormen en de uitvoering van de therapieën in de praktijk. Met handige instructievideo’s wordt bij elke therapie uitgelegd hoe u bekwaam en deskundig met de apparatuur van Medidis werkt.

Deze e-learning sluit aan bij de geldende landelijke richtlijnen en  is geaccrediteerd voor 2 punten voor het kwaliteitsregister.