Home

E-learnings

Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof

De cursus Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof heeft als doel om meer inzicht te geven in het gebruik van zuurstof en de verschillende toedieningssystemen. In de cursus worden onder meer de indicaties en specificaties van zuurstoftherapie en het veilig omgaan met zuurstof en zuurstofapparatuur behandeld. De cursus behandelt de inzet van zuurstoftherapie in de thuissituatie en in zorginstellingen. 

De cursus Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof is geaccrediteerd bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Bij het afronden van de eindtoets met een voldoende ontvangt u twee accreditatiepunten.

Deze cursus sluit aan bij de landelijke richtlijnen;

  • CBO richtlijn; Zuurstofbehandeling thuis, 2014;
  • De Hulpmiddelenkompas; zuurstofapparatuur, 2014;
  • NHG standaard COPD, 3e versie 2015;
  • Vilans protocollen, 2017.