Home

Over Medidis

Missie: Waar staan we voor?

 

Medidis wil een bijdrage leveren aan het welzijn en kwaliteit van leven van mensen die ondersteuning nodig hebbenop het terrein van respiratoire gezondheidsaandoeningen. Tevens willen we met dit Expertisecentrum ook de zorgprofessionals en onze clienten ondersteunen en begeleiden bij het gebruik van onze therapieën en producten.  

Medidis levert als totaal leverancier een breed pakket aan producten en diensten voor zowel de eerste lijn- als de intramurale en extramurale zorg. Als expert ondersteunt Medidis zorgprofessionals en onze cliënten op het terrein van deskundigheidsbevordering d.m.v. online trainingen, webinars, instructievideo's en klinische lessen.

Voor meer informatie: www.medidis.nl